page_banner

Jak daleko ta termokamera vidí?

 

Abychom pochopili, jak daleko atermokamera(neboinfračervená kamera) můžete vidět, nejprve musíte vědět, jak velký je objekt, který chcete vidět.

Kromě toho, jaký je standard „vidět“, který přesně definujete?

Obecně řečeno, „vidění“ by se dělilo do několika úrovní:

1. Teoretická maximální vzdálenost: pokud je na ní jeden pixel termovize obrazovka odrážela objekt, ale v tomto případě nedojde k přesnému měření teploty

2. Teoretická vzdálenost měření teploty: když je cílový objekt schopen měřit přesnou teplotu, obecně potřebuje, aby se na zařízení odrazily alespoň 3 pixely detektoru, takže teoretická vzdálenost měření teploty je množství, které může objekt vrhnout 3 pixelůon termovizní kamera.

3. Pouze pozorování, žádné měření teploty, ale identifikovatelné, pak to vyžaduje metodu zvanou Johnsonovo kritérium.

Toto kritérium zahrnuje:

(1) jsou viditelné neostré obrysy

(2) tvary jsou rozpoznatelné

(3) detaily jsou rozpoznatelné

Jak daleko ta termokamera vidí

Maximální zobrazovací vzdálenost = počet vertikálních pixelů × cílová velikost (v metrech) × 1000

Vertikální zorné pole × 17,45

or

Počet horizontálních pixelů × cílová velikost (v metrech) × 1000

Horizontální zorné pole × 17,45

 

 

 

 

Čas odeslání: 12. listopadu 2022